eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.231

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 116
Nummer: 231


<-Forrige . Indhold . Næste->

231.

3 Nov. 1629.

Borgerne i Kjøbenhavn, Helsingør og Køge opfordres til at bygge Handelsskibe, der i Krigstilfælde kunne bruges som Orlogsskibe.

Til stadtholder Frantz Rantzow.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy naadigst offuerweyer och betencker den seeldsom tillstand vdj naboelaugett, kunde ey heller os eigenligh foruide, huad vdslagh den i lengden wille winde, och effterdj wy nochsom kunde besinde, att den største geualt paa søen och des dominium wille anduendis, huorimod wy dog icke befinde den magt, rigett kand affsted komme, ath kunde forslaa, da bede wy eder och naadigst wille, att y med nogle formuffuendes borgere wdj wore kiøbsteder Kiøbenhaffn, Hellsingør och Kiøge accorderer, att de sig wille paatage nogle skibe sig att tillforhandle eller lade bygge till deris egen traficq och kiøbhanndell, dog att de saadanne ehre, att de vdj feide thiidt os och rigett kunde thiene for orlogh skibe paa wise willckor, contract och privilegier, som de begiere och wy beuillge kunde, huorom wy wille, y med høyeste fliid eder paatage skulle att handle. Frederichsborg den 3 novembris 1629.

Sæl. Tegn. XXIV. 342.

V s.116

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top