eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.228

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 114
Nummer: 228


<-Forrige . Indhold . Næste->

228.

27 Okt. 1629.

Johan Laurentz maa blive Organist ved Vor Frue Kirke.

Thil Frantz Rantzow, stadtholder.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom neruerende Johan Laurentz, woris orgell bygger, vnderdannigst haffuer hos os ladett anhollde, att hans søn wed naffn Johan Laurentz maatte bliffue orgemester thill Wor Fru kiercke vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, saa ehre wy naadigst der med tillfredz, dersom professorene, som jus thill forskreffne kiercke haffue, och kierckewergene hannom samtycke wille. Thj bede wy eder och wille, att y med dennom der om taler och deris mening forfarer, dereffter hand sig kand forholle. Friderichsborg den 27 octobris 1629.

Sæl. Tegn. XXIV. 339.

V s.114

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top