eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.225

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 113
Nummer: 225


<-Forrige . Indhold . Næste->

225.

10 Marts 1629.

En Sag mellem Johan Bøcker von Delden og Henrik Berner skal tilendebringes.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom os ellskelige Johan Bøcker von Dellden, borger och jnduohner her vdj wort kiøbsted Kiøbenhaffn, os vnderdannigst haffuer ladet andrage, huorledis for nogen rum thiidt siiden hand skall vere geraden vdj thrette med os ellskelige Hendrich Barner och affgangen Hendrich Fyren den elldre, borgere her sammesteds, anlangendis sitt formynderskab, som de skulle haffue hafft att faarestaa, beklagendis sig endnu iche dermed att vere kommen till ende, da effterdj vbilligt ehr saadanne sagher lenge att opholldes, bede wy eder och wille, att y med dett forderligste och vden nogen widere dilation imellom forskreffne Johan Becker(!) von Dellden och forskreffne Hendrich Barner och affgangen Hendrich von Fyrens arffuinger sentenzerer och dømmer, saa dennom paa alle sider wederfares huis lough och rett ehr, Hafniæ den 10 martij 1629.

Sæl. Tegn. XXIV. 248.

V s.113

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top