eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.221

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 111
Nummer: 221


<-Forrige . Indhold . Næste->

221.

12 Dec. 1628.

Om Bøndernes Arbejde paa Dæmningen ved S. Anne Bro og desl.

Til Mogens Kaas.

Christianus 4tus. Wor gunst tilforn. Wiid, att wy naadigst for gott haffuer anseett, bønderne paa dett lehn her epter for eckependinge att maa forskaanes och derimod samptligh huis ecker och arbeed som forfallder forrette, efftersom sedwaanligt, thj bede wy dig och wille, attu digh hereffter retter. Och efftersom med den demningh wed S. Anne broff langsom for sig gaard(!), da bede wy dig och wille, att du tilholler bønderne paa dett lehn dagligen wed twende sogner tillige att arbeide paa forskreffne demningh, jndtill den bliffuer opfyllt. Och efftersom du tillforn haffuer bekommett woris nadigste missive anlangendis øltønder, bønderne os att skulle med vndsette, daa bede wy dig och wille, attu dennom, som nogen ølltønder fremskickett haffuer, for huer tønde itt les weed aff windfeller och wurnede træer paa skoffuene igien lader vdwiise. Belangendes de twende piger her paa lehnett, som skall were tillkiøfft den fallske eed att giørre anlandis nogle faar, en mand vdj Kullekod tillhørige, dennom haffde wy naadigste beuillgett sine fingre att maa beholle. Huoreffter du dig haffuer at rette. Hafniæ den 12 decembris 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 207.

V s.111

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 15.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top