eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.219

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 110
Nummer: 219


<-Forrige . Indhold . Næste->

219.

25 Nov. 1628.

Magistratens Dom i en Sag mellem Hans Mandixen og Karsten Viltfang i Flensborg er indstevnet for Herredagen.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom vi naadigst komme udj forfaring, huorledis en ved naffnn Hans Mandixsen aff Flensborg skall uere en andenn mand ved naffnn Carsten Viltfang aff forskreffne Flensborg, nu boendis udj Christianstad, en summa penge skylldig for noget klæde, hand aff hannem bekommet haffuer, och j skall haffue dømpt hannem till sin betalling, huorimod forskreffne Hans Mandixsenn samme eders dom till førstkommendis herredag skall haffue indsteffnet, och effterdj formenis forskreffne Hans Mandixsen det allene att haffue giort den anden der met at opholle och retten forlenge, da paa det forskreffne Carstenn Vildfang der offuer sin betalling iche formedelst nogen vformodentlige tillfellde skulle miste, bede vj eder och ville, at j forskreffne Hans Mandixsen tillhollder, at hand samme penge, som hand forskreffne Carsten Vildtfang skylldig er, her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffnn indtill førstkommendis herredag paa retten nedersetter och sagen da effter steffningen kand ordelis. Haffniæ den 25 novembris anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 196. Et lignende Brev udstædtes 30 Nov. 1628 (Smstds. XXIV. 199).

V s.110

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 15.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top