eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.214

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 108
Nummer: 214


<-Forrige . Indhold . Næste->

214.

7 Nov. 1628.

David von Mandelslo skal være Lem i Vartov.

Til bispen och borgemestere udj Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Vi bede eder och naadigst wille, attj nu strax vdj Wartous hospitall lader indtage neruerende David von Mandelslov och med hannom lader forholldis lige som med andre hospitals lemmer sammestedtz; och dersom vdj forskreffne Wartou jngenn seng ledig er, skall hand dog anammis och der emod en aff de andre syge, som tillfornn der jnde ere, forskichis till hospitalit vdj wor kiøbsted Roskild, huor den strax skall jndtagis och vnderholldis, jndtill j forskreffne Wartou nogen platz ledig bliffuer, saa skall hand komme hid tillbage jgenn. Haffniæ den 7 novembris anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 173-74.

V s.108

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 15.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top