eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.213

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 108
Nummer: 213


<-Forrige . Indhold . Næste->

213.

27 Okt. 1628.

Adelens Bønder i Kjøbenhavns Len skulle gøre Arbejde paa Befæstningen.

Till en huer aff de adell, som haffuer godtz udj Kiøbenhaffns lehn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom vi naadigst till landsens defension haffuer ladet begynde et werck at legge her for vor kiøbsted Kiøbenhaffnn och vore och cronens bønder allene det at forferdige iche vell kand affsted komme, da bede vi dig och naadigst begerer, attu dine bønder her udj Kiøbenhaffnns lehn liggendis tillholder, at naar de derom tillsigis, de ochsaa samme verck at forferdige tillhielper, effterdj det saa uell dennom som vore bønder kand vere till forsichering, om noget vformodentlig, det Gud naadeligen affuende, kunde paa komme. Befallendis etc. Haffniæ 27 octobris anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 165.

V s.108

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 15.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top