eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.209

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 106
Nummer: 209


<-Forrige . Indhold . Næste->

209.

6 Sept. 1628.

Magistraten skal afgøre en Trætte mellem David Balfort og Lisbet Bertels.

Til borgemestere och raad udj Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, at os ellskelige Dauid Balfhur, vor skibbygger, vnderdanigst for os haffuer ladet berette, huorledes hand udj langsommelig tid och paa nogle aar haffuer veret udj trette med en quinde her udj uor kiøbsted Kiøbenhaffnn ved naffnn Lisebet Bertells, och hand der med till ingen endelige ende kand komme, endog samme sag titt och offte for eder skall haffue ueret indsteffnet, huor offuer hand skall uere geraden udj stor penge spilde och vnødige vdgifft, och voris daglige arbeide end ochsaa er bleffuen der offuer forsømmet, da bede uj eder och ville, attj vden nogen dilation inden i dag 6 vger met samme sag till ende giører effter huis documenter for eder er indlagt, saa de en gang for alle kand bliffue atskillde och komme der met till en endelige ende, efftersom i vill ansuare och vere bekient. Haffniæ den 6 septembris 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 136.

V s.106

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top