eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.207

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 105-106
Nummer: 207


<-Forrige . Indhold . Næste->

207.

1 Sept. 1628.

Om Afgørelsen af en Strid mellem det Ostindiske Kompagnis Forvaltere og Sten Villumsen og Medredere.

Til Claus Brochenhus, Siguort Gabriellsen, Werner Cloumand och Bolldeuin Blanchefordt.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom der begiffuer sig ihrring och thrette emellom os ellskelige Jacob Michellsen, borgemester her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffnn, sampt hans medbrødre det Ostindiske compagnies forualtere paa den ene side och os ellskelige Steen Willomsen till Thosøe, vor mand, tiener och befallingsmand paa Bremmerhollm, med hans medconsorter vdredere till det skib Charitas paa den anden sidenn, anlangendes huis inventarium, som bør at uere hoes det skib forskreffne Charitas, da paa det de engang

V s.105

for alle kand komme till ende, bede uj eder och ville saa och her med befale, attj nu strax och met det første forskreffne tuistige parter for eder jndsteffner och dennom om forskreffne skibs inventario enten till mindelighed emellom forhandler eller veed domb adskiller och huis udj saa maader bliffuer dømbt och forhandlet, attj det giffuer parterne fra eder beskreffuet, som forsuarligt kand uere. Haffniæ den 1 septembris anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 115.

V s.106

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top