eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.201

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 102-103
Nummer: 201


<-Forrige . Indhold . Næste->

201.

17 Feb. 1628.

Paabud om Vedligeholdelse af Mikkel Vibes Kro.

Til Thomis Lurck.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiid, at efftersom ui naadigst komme vdj forfaring, huorledis os elskelige Jacob Michelsen, borgemester her udj uor kiøbsted Kiøbenhaffnn, med affgangne Michell Wibe skall haffue bekostet och ladet bygge skydeplatzen med detz bygning uden for Vester port, och den nu formedelst forsømmelse forfallder saa och jche der med forhollis effter voris naadigste privilegium, du der paa bekommet haffuer, da bede ui dig och ville, attu med de andre affgangene Michell Vibes arffuinger indseende haffuer, att forskreffne skydeplatz med detz bygning repareris och veed magt holldis eller och en anden der till fuldmegtiger, som den ved magt kand hollde och sig forhollde effter den privilegium, de der paa ehrlanget

V s.102

haffuer, saa frembt forskrefne grund och eyendomb iche till byen skall uere brutt. Befalendis etc. Haffniæ den 17 februarij anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 39.

V s.103

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top