eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.200

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 102
Nummer: 200


<-Forrige . Indhold . Næste->

200.

13 Feb. 1628.

Gentagelse af Paabudet om Provianteringen. Jfr. Nr. 198.

Til borgemester och raad vdj Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiider, at efftersom denne tijds leilighed udkreffuer alting at haffue udj god agt, saa siunis os eblant andet vell att uere fornøden, at i saa uell som meenige borgerskab her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn eder paa aar och dag skulle vdproviantere, paa det i des bedre kunde uere forsicheret, om noget vformodentlig, det Gud naadeligenn affuende, paakommer. Bedendis eder derfore och ville, attj eder paa aar oc dag vdprovianterer saa och meenige borgerskabett forrehollder, at de ochsaa dennom en huer paa saa lang tijd vdprovianterer, saa oc tillhollder dennom som formuffue haffuer att [de] proviant jndlegger mere end paa aar och dag, paa det de kunde, om nøden trenger, for billig betalling vndsette dennom, som jche formuffue haffuer, proviant vdj mengden att jndkiøbe och jndlegge. Haffniæ den 13 februarij anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 35-36.

V s.102

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top