eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.198

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 101
Nummer: 198


<-Forrige . Indhold . Næste->

198.

2 Sept. 1627.

Borgerne skulle forsyne sig med et Aars Proviant og Ammunition.

Til stadthollderen F. R. och Friderich Vrne.

Wor synderlig gunst tilforn. Wj bede eder och ville, att j borgerskabitt der udj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn tillhollder, att en huer dennom forsørger med prouiant och fetalie paa ett aars tid vdj det ringeste, j synderlighed de, som dett kand formaae och till weige bringe, huilckett fremmede, som sig der hen ville begiffue, och saa skulle till kende giffuis, och paa dett forbemelte vor kiøbsted med krud, blye och lunter saa uijtt mueligt ehr, kunde forsørgis, da ville vj, att j borgerskabitt der sammesteds skall befalle, efftersom en huer deris formuffue kand taalle, att enhuer skall forsørge sig selffuer thill ett halff centener, 20, 16, 12; de, ringere ere och fattige, thill 8, 4, 2, och j dett ringeste till ett pund krud, huor till de aff borgemestere och raad skulle taxeris, som borgernis villkaar best er bekendt. Vdj lige maader ville vj, att med blye och lunter skall anor[d]nis, efftersom en huer kand affsted komme. Rensborg den 2 septembris anno 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 374.

V s.101

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top