eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.196

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 100-101
Nummer: 196


<-Forrige . Indhold . Næste->

196.

16 Juni 1627.

Byen anmodes om at yde Kongen Forstrækning af Penge.

Til borgemesterne i Kiøbenhaffn.

Woris gandske venlig helsenn nu och altid forsendt med Gud allermegtigste nest voris venlig tacksigelse for beuist gode, huilckett igienn att forskylle wj altid vill findis villige. Wj haffuer bekommet Kongelig Mayestetz woris allernaadigste herris naadigste skriffuelse belangende ilig vndsettning aff penge wnderdanigst Hans Mayestett att tillskickis, och at de thoe første terminer med forderligste och nu strax tillige maatte erleggis, och effterdj wj icke tuiffler en huer jo lettelig wed sig selff kand betencke, huad fare Hans Kongelig Mayestet voris allernaadigste herre och dette rige kunde tillslae offuer saadan mangell, er voris wenlig begering till eder, att i de tuende første terminer jm rixdaler in specie, saa vit mueligt er, med forderligste

V s.100

ville ehrlegge, och att j, som høyeste macht paaligger, her med wille ille. Her med etc. Aff Kiøbenhaffn den 16 junij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 329.

V s.101

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top