eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.195

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 100
Nummer: 195


<-Forrige . Indhold . Næste->

195.

29 Maj 1627.

Om Tolden af Skibene i Sundet til St. Anne Bros Befæstning.

Til tollderne vdj Sundet.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom j vnderdanigsten begerer att vide, huorledes j eder skulle forholde med told och contribution till S. Annæ brois befestnings opbygelse effter forige vore der om udgiffne befallinger att opberge der udj Sundit och Beltt aff de varer, som ey reignis udj lester tall, anseendis adtskillige vare er anslagene vdj styckvis paa en visse penge thold at udgiffue, da bede vi eder och biude, at j aff saadanne vare lader paa vore vegne opberge en halff ort offuer huer daler och (af) cronens told, som udgiffues till os och cronen paa vore strømme Øresund och Beltt, och dett saaledis, indtill vj anderledis tilisigendis vorder; dog ville vj, att Suenske skulle vere forskaanede for denn told att udgiffue, och ey vore egne vndersaatter, huilchet j saaledis haffue till regenskabatt føre. Beutzemborg 29 maij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 318-19.

V s.100

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top