eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 99-100
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

8 Maj 1627.

Den øverste Hører ved Vor Frue Latinskole skal have Godtgørelse for hvad han har mistet i Indtægt ved Solbjerg Bys Nedlæggelse.

Til Off Høgh og Mogens Kaas.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom vj for nogen aar siden forleden haffuer naadigst for gott ansett Solbierg bye her udj vort land Sieland vdj Sockelundtherrit vdj Kiøbenhaffns birck och till vor Frue sogen her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffnn liggendis des tilliggendis jord och eyendomb att lade bruge till auffl vnder vor ladegaard for vort slott Kiøbenhaffn och dennem thill forskreffne Vor Frue kircke, som er øffuerst hører till Vor Frue skole, wnderdanigst lader andrage sig aff forbemeltte Solberg bye for sinn bestilling att haffue

V s.99

hafft nogenn aarligenn indkomme, huorimod hand ingenn vederlag skall haffue bekommett, der forskreffne Solberg ehr bleffuen lagt vnder ladegaardenn, vnderdanigst derfor begierendis, vij hannom nogen vederleg ville beuilge, da bede vj eder och ville, att i des leylighed forfarer och eder mod os erklere och samme eders erklering i vor cancellie indfører. Haffniæ den 8 maij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 307.

V s.100

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top