eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.193

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 99
Nummer: 193


<-Forrige . Indhold . Næste->

193.

24 April 1627.

Der paalægges en Told af Skibene i Sundet til Opførelse af en Fæstning ved S. Anne Bro.

Til tolderne i Sundit.

Wor gunst tilforn. Vi tillskicke eder her hos føyede vor obne breff, anlangendis en thold att anamme och opberge der udj Sundit och Belt till vore forretagene festning, som vi ved S. Anne broe for vore kiøbsted Kiøbinghaffn dem, som seigle och handle paa de farevande till forsickering, acte nest Guds hielp at lade opføre, huilckett vi ville at i skulle lade holde der veed Toldboen thillstede och dereffter opberge en halff rixort aff huer lest, till samme festning bliffuer forferdigett och icke lenger, efftersom voris naadigste befalning, i der om for nogen kort tid siden haffuer bekommett, ydermere vdviser, huilcket i os till regenskab saaledis skulle lade føre. Wasserbad den 24 aprilis anno 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 299.

V s.99

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top