eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 98
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

25 Marts 1627.

Der paalægges Købstæderne en Told til Bygningen ved S. Anne Bro.

Til kiøbstederne.

C. 4. giøre alle vitterligt, att efftersom vj naadigst for gott haffuer anseet en ny bygning ved S. Annæ bro her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn att lade forferdige til voris skibs flodis, Holmens, Tøyhusetts, Slottens, byens och anden rigens defension och forsickring, da effterdj til des behoff en merckelig summa penge vil anvendis och opgaa, haffuer vi med os elskelige Danmarckis rigis raads bevilling och samtycke saaledis anordnet, at aff effterskreffne vare, som her udj riget indføris, skal til forskreffne bygnings fornødenhed giffuis och contribueris vdj neste efterfølgende aar saasom effterfølger: Aff alt Spansk och Frantz salt, som hiid i riget aff nogen kiøbmend indføris, vere sig indlendisk eller vdlendisk, skall giffuis 4 Sk. Danske aff huer tønde, dog adelen huis salt di sielff lader hente med kiøbmend, som salt for sig sielff icke føre, her for forskaanede. Sammeledis skal huer indlendisk kiøbmand, som nogen silckevaare indfører, vere sig huad det er, intet vndertaget, giffue 6 pro cento, och vdlendiske 8 pro cento. Disligeste och huer indlendisk kiøbmand, som klede indfører, giffue 3 pro cento och vdlendisk 4. Thi bede och befale vi etc. Giffuitt Stade 25 martij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 288-89.

V s.98

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top