eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 97
Nummer: 190


<-Forrige . Indhold . Næste->

190.

9 Feb. 1627.

Magistraten skal dømme i en Sag mellem Skibskaptejn Moritz Printz og Johan Bram.

Til borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vider, at efftersom der begiffuer sig trette imellom os elskelige Moritz Printz, vor skibs capitain, och Johann Bram, borger vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, anlangendis adskillige mangeler, som ere giort forskreffne capitain vdi sit regenskab paa en reyse til Spanien med it vort skib nemlig den røde Løffue, som Jahan Bram paa samme reyse fragted haffde, for huilcke hand formener, forskreffne Johan Bram bør att staa hannem til rette, och effterdi samme sag skal haffue veret for eder indsteffnitt och aff eder til 4 mend henviist, som den dog siden igien til eder haffuer ind stillet, och hand endnu icke dermed er kund kommet til nogen ende, da bede vi eder och biude, att i vden nogen videre dilation eder samme sag foretager och parterne ved endelig dom adskiller, saa forskreffne Mouritz Printz engang for alle hermed maa komme til ende. Kiøbenhaffn den 9 februarij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 272-73.

V s.97

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top