eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.189

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 97
Nummer: 189


<-Forrige . Indhold . Næste->

189.

23 Sept. 1626.

H. U. Gyldenløves Vaaninger i Studiestræde skulle sælges eller bortlejes.

Til Jørgen Danielsen och Lauritz Hansen.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Eftersom oss elskelige Hans Vldrich Gyllenløffue haffuer naagle voninger vdj Studiumstrede, da bede vij eder och naadigst ville, saa och hermed fuldmagtt giffue, attj samme voninger maa lade vurdere och effter vurderingen selge och affhende, och attj pengene, som de selgis for, thill oss elskelige Jens Høgh thill Vangh, befalningsmand offuer Stiernholms lehn, leffuerer, som ehr aff høistbeltte Hans Kongelige Mayestett forordnett ad vere forskreffne Hans Vldrick Gyllenløffuis verge; och om i dennom iche selge kunde, attj da indseende haffue, huad folk i samme voninger komme ad boe, saa voningerne hollis ved lige och husleyen i rette thid vdkommer, huilken forskreffne Jens Høgh paa forskreffne Hans Vldrich Gyllenlløffuis vegne skall thilstillis. Dermed etc. Hafniæ den 23 septembris 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 238.

V s.97

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top