eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 95-96
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

12 Juli 1626.

Befaling om at tilendebringe det Ostindiske Kompagnies Proces om Hvalfangst.

Til Christian Thomesen.

C. 5tus. Vor synderlig gunst tilforn. Vider, att eptersom oss elskelige Johan Bram, borger och induoner her wdj Kiøbenhaffn och beuintheber for dett Ostindiske compagnie, med hans medconsorter for oss vnderdanigst haffuer laditt andrage om deris hualfiskfangs proces, da bede vij eder och naadigst begiere, attj all muelige flid

V s.95

anuender, ad samme sagh med forderligste kand vdføris och thill ende komme och aldelis maatte bliffue affskaffett, saa och ad den derpaa lidne skadis restitution med all flid procureris eller och sagenn wdj venlighed forligis, paa dett forskreffne Johan Braem med sine consorter en gang igien thill deris egitt maatte komme, thill huilken ende forskreffne Johan Braem sin broder Goddertt med hans fuldmagtt thill den Hagh afferdiger, som eder om den sagh ydermere och vittløfftiger kand berette. Dermed etc. Hafniæ den 12 julij anno 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 215.

V s.96

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top