eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1803

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 708
Nummer: 1803


<-Forrige . Indhold . Næste->

1803.

10 April 1660.

Om Gadernes Renselse.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Eftersom det er at befrychte, at gadernes ureenlighed her udi byen, som foraarsager megen stanck, shal anstike siugdom oc pest her i staden, hvilcket nest Guds bistand kand hindres ved goed anordning, da bede vi eder oc alvorligen befale, at j hafue ald muelig omsorg, at saadanne nødvendige anordning om byens [oc] gadernes reenlighed kand til veye bringes, at icke af den store ureenlighed farlig siugdom skulle foraarsages, saa hafuer j til saadant at forekomme paa beqvemme middel oc veye at vere betenckt, oc dersom nogen sig dertil vil lade med it got forslag finde, samme gadernes reenligheds werck at anstille, da eders flid at anvende oc dennem behielpelig vere i alle maader, som nogen goed proportion oc middel kunde foreslaa. Dermed etc. Hafniæ d. 10 april 1660.

Til Johan Smidt.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Eftersom det er at befrygte, at den store ureenlighed her paa gaden shal foraarsage siugdom her i staden, oc wi erfare, at du shal wide en beqvem forslag til gaderne at kunde reenholdes, saa bede wi dig oc naadigst ville, at du dig straxen lader were angelegen til at forshaffe oc persvadere en person, som sig ville paatage oc i verck sette, saa at vores hofstadt Kiøbenhafns gader kontinuerligen det gandske aar kan were udi en goed reenlighed, paa det at fremmede nationer, som nu ere her i denne tid, icke sig hafuer at besverge oc befrygte, at samme ureenlighed store siugdomme oc andre uleylighed shulle foraarsage. Til hvilcken ende du dig hos borgemesterne her i staden hafuer at angifue oc en beqvem middel foreslage, hvor wed saadant høy nødwendig werck kand fortsettes, hvor til vi oc ald muelig assistentz efter sagens befindende beshaffenhed wille beviise. Dermed etc. Hafniæ d. 10 april 1660.

Sæl. Tegn. XXXV. 687-88.

V s.708

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 20:15:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top