eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1780

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 698-699
Nummer: 1780


<-Forrige . Indhold . Næste->

1780.

26 Jan. 1660.

Om Garnisonens Underhold.

Befaling til stenderne.

Helse eder os elskelige borgemestere oc raad samt meenige borgerskab udi wor kiøbstæd Kiøbenhafn. Wij bede eder oc naadigst begiere, at j tvende af eders fuldmegtige med nøyachtig fuldmagt udskicker til at møde paa det Jislandske compagniehuus med de andre stenders deputerede nu førstkommendes løfverdag, naar klocken er otte formiddag, til at fuldende hvis i sidste stendernes møde indgaaed oc samtøckt blef, oc ydermeere deliberere om, hvis til gvarnisonens underholding oc denne steds præservation tienligt vere kand. Gifvet etc. Hafniæ d. 26 januarij 1660.

V s.698

Ligesaadant bref udgich til borgemestere oc raad paa Christianshafn. Item rector, superintendent oc professores udi Kiøbenhafns academie, saavelsom sognepræster oc meenige clerici her udi staden. Noch til alle Hans Ma. tienere oc betiente, af hvad stand oc condition de vere kand.

Til rigens raad.

F. 3tius. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi naadigst hafuer anbefalet de andre stender her i staden, tvende af en hvers fuldmegtige med nøyachtig fuldmagt at udskicke til at møde paa det Jislandske compagnie huus nu førstkommendes løfverdag, naar klocken er otte formiddag, til at fuldende hvis i sidste stendernes møde indgaaed oc samtyckt blef, oc ydermeere deliberere om, hvis til gvarnisonens oc denne stads præservation tienlig vere kand, da hafuer j adelstanden her i staden for eder at samle oc tvende fuldmegtige udvelge, som iligemaade med de andre stenders deputerede paa eders oc samtlige ridderskabets vegne her udi staden wed nøyachtig fuldmagt kand deliberere oc fuldende, hvis udi forskrefne maader forrettendes worder. Dermed etc. Hafniæ d. 26 januarij 1660.

Sæl. Tegn. XXXV. 617-18.

V s.699

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 13:45:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top