eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.178

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 94
Nummer: 178


<-Forrige . Indhold . Næste->

178.

25 Feb. 1626.

Noget tyrkisk Garn skal forarbejdes i Tugthuset.

Til Mogens Kaas.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Efftersom der langsomeligh thid skall haffue staaitt indpacked naagitt tyrchiske garn och vld vdj Børnehusett, da bede vij eder och ville, attj dett lader optage och dett ved fire mend, som sigh paa saadant forstaae, lader besigtige och thill tinge giffue beskreffuitt, huorledis samme vuld och garn nu befindis ad vere, och dett siden saa megitt der aff dygtigh ehr der vdj Børnehusitt lader forarbeide och forbruge, paa dett saadant wdj lengden iche aldelis skulle bliffue thill wnytte. Dermed etc. Hafniæ 25 februarij 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 157.

V s.94

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 12.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top