eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1774

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 695
Nummer: 1774


<-Forrige . Indhold . Næste->

1774.

17 Jan. 1660.

Om svenske Overløbere og Fanger.

Til Friderich von Ahlefelt.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Eftersom vi erfarer, at en deel af de svenske ofverløbere blifuer her under soldatesqven understucken, førend de vorder ofverhørt, desligeste at en stoer andeel indfødde Svenske sig her under regimenterne skal befinde, som vorder betroed ud paa forwachtene, jligemaade at en deel indfødde Svenske vorder af fengsel udtaget hemmelig oc understucket, saa oc at tvende af de samme for faa dage siden wed rakerens poert ere igien til fienden ofverløbet, oc det ey er vorden angifven, da bede vi dig etc., at du strax giører den anordning, at alle de indføde Svenske, som under regimenterne her udi gvarnisonen findes, rigtig ved nafn vorder antegnet; saa oc at alle ofverløbere, som hid indkommer, strax vorder for vores general auditeur sisteret til examen, hvor af hand os videre kand giøre raport. Desligeste hafuer du at hafue udi opsiun, at ingen fanger vorder løs gifvet, uden det oc vorder fornefnte vores general auditeur tilkiende gifvet, at hand oc videre derom vores naadigste villie kand erfare. Iligemaader dersom nogen herfra byen til fienden ofverløber, hafver du den anstalt at giøre, at sligt strax vorder for bemelte vores general auditeur tilkiende gifvet, som os sligt oc widere kand vide at rapportere. Dermed etc. Hafniæ d. 17 januarij 1660.

Sæl. Tegn. XXXV. 606-07.

V s.695

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 12:33:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top