eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1753

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 688-689
Nummer: 1753


<-Forrige . Indhold . Næste->

1753.

4 Jan. 1660.

Om Mønstring.

Til hr. Niels Krabbe, borgemester Hans Nansen oc fleere.

F. 3tius. Wor synderlig gunst tilforn. Wi bede eder oc naadigst ville, at j retter eders leylighed efter, i morgen, som er dend 5 januarij, naar klocken er otte, at munstre os elskelige felt marskalch Hans Skaches regiment oc derpaa en rigtig rulle under eders hænder at forfatte. Til hvilchen ende vi naadigst hafuer anbefalet hans obr. lieut., os elskelige Valentin Meltzin, at lade regimentet til samme tid møde paa deris poster oc derhos en richtig rulle, af hannem self underskrefven, til eder at lefvere med specification, hos hvem verpflegningen tages til officerer oc gemeene knegte, saa oc vertens nafn, hvor en hver indqvarteret er, desligeste oc saa, hvorledes de befindes at vere kledet oc hvilke kleder mangler. Dermed etc. Hafniæ d. 4 januarij 1660.

Ligesaadan befaling fich Steen Brahe oc Henrich Møller om rytteriet her i staden at munstre oc paa it vise sted at samles.

Holger Wind oc borgemester Find Nielsen om Eyler Holchs regiment. Christen Skeel oc borgemester Peder Pedersen om Friderich von Ahlefelts regiment. Steen Hondorph oc borgemester Christopher Hansen om obrist Erich Qvidtzous regiment. Corfitz Trolle oc Christopher Gabel om haandvercks burserne her udi byen oc paa Christianshafn, at tage rullen af Friderich Turesen, hvor officererne vorpfleges, oc hos hvilcke mestere burserne ere at finde.

Til Oluf Brockenhuus oc borgemester Hans Sørensen.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Wi bede etc., at j retter eders leylighed efter oc i morgen, som er dend 5 januarij, naar klocken er otte, paa posterne at munstre hvis af vore soldater, som ere udi Christianshafn, oc derpaa rigtig rulle under eders hænder forfatte. Dermed etc. Hafniæ d. 4 januarij 1660.

Til Axel Sehested oc Jens Lasen.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Wij bede etc., at j i morgen, som er dend 5 januarij, munstrer vores artiglerie folch saa vel paa floden som paa voldene oc derpaa en richtig underskrefven fortegnelse at gifues. Dermed etc. Hafniæ d. 4 januarij 1660.

Til Valentiu Meltzin, obr. lieut., med fleere oficerer.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Eftersom os elskelige hr. Niels Krabbe etc. oc Hans Nansen, borgemester her sammesteds, hafuer faaed ordre dit regiment at munstre, saa bede vi dig oc naadigst ville, at du lader samme dit regiment møde paa deris poster i morgen,

V s.688

som er dend 5 januarij, naar klocken er 8, oc derhos til dennem lefvere rigtig rulle, af dig self underskrefvet, med specification hos hvem forpflegningen tages til officerer oc de gemeene knegte, saa oc vertens nafn, hvor en hver indlogeret er. Dermed etc. Hafniæ d. 4 januarij 1660.

Ligesaadant kref fich gen. lieut. Hans von Ahlefelt om Steen Brahe oc Henrich Müller at munstre rytteriet oc paa it vise sted at møde.

Obr. Eyler Holch om Holger Wind oc Find Nielsen at munstre hans regiment til foedz. Friderich von Ahlefelt om Christen Skeel oc borgemester Peder Pedersen at munstre lif regimentet. Obr. Henning Qvitzov om Steen Hondorf oc borgemester Christopher Hansen. Friderich Turesen om Corfitz Trolle oc Christopher Gabel at munstre handverchburserne her udi byen oc paa Christianhafn, oc at specificere, hvilche mestere de ere hos, oc hvor officererne forpfleges.

Til Bertel Marske.

Wores dæle skrifver Bertel Marske hafuer at lade følgachtig vere til corps de guardernes forlengning bag slottet ved obr. lieut. Beaforts post, norske dæler siuf tylter, tømmer 10 alen træer 4 støcker, jtem til brystvercket nest Løngangen norske dæler 9 tylter, noch til nogle huller i Løngangen oc cortinen uden for 10 alen norske tømmer 4 støcker. Skrefvet etc. Hafniæ d. 4 januarij 1660.

Sæl. Tegn. XXXV. 587-89.

V s.689

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 10:14:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top