eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.174

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 90-91
Nummer: 174


<-Forrige . Indhold . Næste->

174.

3 Jan. 1626.

Mogens Kaas skal have Tilsyn med Børnehuset.

Til Mogens Kaas.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vij bede digh och naadigst befale, att du digh Børnehusitt der vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn antager och dermed haffuer grandgiffuelige indseende, eptersom oss elskelige

V s.90

Christopher Vrne, vor mand, thienner och rentemester digh dett skall leffuere och derom vnderuisning giøre, och skall aldelis ingen forordning skie med hantuerkerne, wden dett i synderlighed bliffuer befalitt, men altingh der med forhollis, eptersom dett allerede ehr wdj verk stillett, huor om Joris Peitersen all leilighed videre ved att berette. Dermed etc. Rodenborgh den 3 janvarij 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 135.

V s.91

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 12.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top