eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1737

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 682-683
Nummer: 1737


<-Forrige . Indhold . Næste->

1737.

4 Dec. 1659.

Om Indkvarteringen.

Til hr. Jochum Gersdorph oc Peiter Reeds.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom guarnisonen her udi staden oc paa Christianshafn uforbigiengeligen denne tilstaaende

V s.682

windter med nødtørfftig underholding for quarteer wil forsiunes, oc derhos paa middel tenches, hvorledes til soldatesqven her sammesteds fornøden klæder kunde forskaffes, paa det dend af dend haarde oc strenge kuld, som nu tilstunder, iche skulde forgaa, hvilchet siunes beqvemmelig at kunde i werch settes, dersom en lige proportion kunde treffes, til hvilchen ende at saadant desto bedre kand i werch settes oc lighed treffes, da hafver i borgemester oc raad her i staden oc Christianshafn at tilholde, at de inden førstkommendes onsdags afften i det lengste lefverer fra sig til os en rigtig designation paa alle de familier, som i bemelte Kiøbenhafn oc Christianshafn ere beboendes, uden underskeed endten de findes ringe eller fattige, hvor effter en huers proportion, som billigt oc christeligt eragtes, kand giøres, saa bede wi eder oc naadigst wille, at i paa mandag førstkommendes lader convocere stenderne eller deris fuldmegtige her i staden saavelsom Christianshafn oc dennem paa wore weigne foreholder, hvorledes bemelte guarnison her udi staden paa fem maaneders tiid tilbørligen kand worde indquarterende oc med fornøden underholding oc klæde forsørgede, giørendes med dennem en fuldkommen slutning, paa hvad maniere saadant bequemmeligst formeenes at kand skee, saa at fornefnte guarnison udi forestaaende vindter ey skal lide nød, anseendes det en hvers frelse uden underskeed angaar. Dermed etc. Hafniæ 4 decembris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 549-50.

V s.683

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 08:24:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top