eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.173

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 90
Nummer: 173


<-Forrige . Indhold . Næste->

173.

3 Jan. 1626.

Gyldenløves Gaard i Højbrostræde skal sælges.

Til Axell Arenfeld.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vid, att vij naadigst ehr thilfredtz, att du effter din vnderdanigst beretning maa selge den gaard vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn wdj Høybroe strede, som nu ehre vortt herberge och vij oss elskelige Hans Vldrich Gyllenløffue giffuitt haffuer, for sex tusinde och itt hunder daler courrant att ehrlegge thill pindtzdag førstkommendis vdj Kiøbenhaffn, Hamborgh eller Bremen, huor befalis, dog att forskreffne summa ehrleggis wdj enchende rixdaler, sex mark slette for en species daler beregnitt, och naar forskreffne summa bliffuer ehrlagtt, ville vij paa samme gaard naadigst giffue lade skiøde och foruaringh. Der med etc. Rodenborg 3 janvarij 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 135.

V s.90

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 12.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top