eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.172

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 90
Nummer: 172


<-Forrige . Indhold . Næste->

172.

3 Jan. 1626.

Gyldenløves Gaard paa Gammeltorv maa sælges til Bartholomæus Haagensen.

Til Christopher Vrne.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vid, at vij naadigst ehr thilfredtz, att du oss elskelige Hans Vldrich Gyllenløffs gaard paa dett Gamle torff wdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn maa thill oss elskelige Bartholomeus Haagensen, vor prouiantskriffuer, selge och affhende med des thilliggende boeder effter dett maaell, du derpaa haffuer laditt thage, huorfore hand thill digh skall bethale elloffue thusinde enkende rixdaler, halffparthen thill Paaske och resten thill Pintzedagh førstkommendis, huorpaa du kand thage foruaring och hannom paa gaarden vort skiødebreff bestiller. Dermed etc. Rodenborg 3 janvarij 1626.

Sæl. Tegn. XXIII. 134-35.

V s.90

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 12.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top