eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 672-673
Nummer: 1701


<-Forrige . Indhold . Næste->

1701.

6 Nov. 1659.

Ansættelse af en Direktion over Kvæsthuset.

Til Erich Krag, Jens Lasen oc Hans Hansen.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiider, at wi eder tillige med vores danske hof prædicant ville hafve forordnet oc tilbetroed at wære director ofver Qvæsthuuset paa Bremmerholm. Thi hafver i eder samme huus med flid at antage, hafvendes indseende, at en goed oc døgtig forstander dertil worder forordnet, som ofver des indtegt oc udgifft kand holde tilbørlig rigtighed oc regenskab oc skaffe de siuge deris tilbørlig fornødenhed uden nogen underslef eller sielf nøttighed, oc efter at i om dend wise indkomst, som allerede af gotfolch er dertil lagt eller gifvet, eder hafver erkyndiget, saa hafver i en vise oc

V s.672

fornøden anordning oc fundation at forfatte, hvoreffter med samme huuses aarlig indkomst oc udgifft saavelsom de derudinden indlagde qvestes underholding ordentlig kand tilgaa, med hvis meere som en deslige fundation udkrefver, saa at for alting Guds ære oc de fattige qvæste soldater oc baadsfolchs beste søges, hvorpaa wi os videre efter des befunden beskaffenhed med vores naadigste confirmation wille resolvere. Dermed etc. Hafniæ 6 novembris 1659.

Til Jørgen Biørnsen.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig oc naadigst ville, at du til os elskelig Erich Krag etc., Hans Hansen oc Jens Lassen ofverlefverer dend bog, hvorudi findes, hvem til de qvæste oc siuge noget hafver udlofvet. Desligeste hafver du oc til dennem een rigtig fortegnelse at lefvere, paa hvad capitaler allereede betald er, oc hvortil samme penge ere udgifne. Dermed etc. Hafniæ 6 novembris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 516-17.

V s.673

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 18:10:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top