eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.170

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 88-89
Nummer: 170


<-Forrige . Indhold . Næste->

170.

17 Dec. 1625.

Holmens Folk maa nyde deres Proviant hjemme i deres Huse.

Til rentemesterne och Sten Villomsen.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Vider, att vij naadigst haffue beuilgitt høybaadtzmends maather, skibmend och deris mother, quartermestere och profosser paa Hans Kongelige Maiestetz orlougs skibe, deris vnderholling hiemme i deris huse att maa bekomme, naar de hiemme ehre, isteditt for deris vnderholling paa Holmen, dogh attj dermed haffuer indseende, ad Hans Kongelige Maiestet inted mehre affgaar end huis dem paa Holmen pleyer att giffuis, och att, om de icke wdi rette thid paa Holmen kommer, ad dem da i deris maanidts kost affkortis, ligesom vdj maaltiderne paa Holmen pleyer ad skiee. Desligest efftersom oss elskelige Sten Villomsen haffuer angiffued en ved naffn Lucas Hendrichsen sin thienniste for en capitain thill skibs

V s.88

ad præsentere, da ehre vij naadigst thilfredtz, at hand paa Hans Kongelige Maiestetz naadigste behaug for en leutenant antagis, om hand fornøden giøris, och ad hannom hans besolling aff renteriett som de andre bliffuer fornøyett. Der med etc. Anduorskouff den 17 decembris 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 127.

V s.89

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top