eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.168

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 87-88
Nummer: 168


<-Forrige . Indhold . Næste->

168.

28 Okt. 1625.

Bønderne i Birket skulle henlægges fra Vor Frue Kirke til en anden af Universitetets Kirker.

Til Vniversitetit vdj Kiøbenhaffn.

C. 5tus. Vor synderlig gunst tilforn. Vider, att epthersom bønderne vdj birkit hidthils haffue søgtt Vor Frue kirke vdj Kiøbenhaffn, och vij naadigst ehrfare dennom ingen stolesteder att skall vere vduist formedelst den store mengde aff folk der vdj byen, som

V s.87

samme kirke søger, thil med ad de prædicken forsømmer, naar de komme vdj byen, och snarer slaar sigh thill drick och suermb, da bede vij eder och ville, atij dennom en anden aff vniversitetz kirker vduiser, som dennom kand vere mest beleiligh, hvilken de her effter skall søge, och dennom der vdj deris stolesteder lader forordne; dog skall de deris præste thiende och rettighed stille her effter som thilforn yde oc giffue thill sognepræsten vdj Vaar Frue sogen i rette och bethimelige thid, saauitt som de hid thils giffuid haffue, mens huad belanger offeren om høythidelige dage saauelsom och for brudvielse, kirkegang och naar børn døbis, dett skall de giffue thill præsten vdj den kirke, som i dennom att søge nu anordnendis vorder, och intett videre. Dermed etc. Roskild den 28 octobris anno 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 105. Mogens Kaas fik samme Dag Brev om at være tilstede for at paase, at Bønderne faa den Sognekirke, »hvor næst og bekvemmeligst kan være«.

V s.88

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top