eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1676

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 666
Nummer: 1676


<-Forrige . Indhold . Næste->

1676.

15 Okt. 1659.

Didrik Strube maa selv paatage sig sin Stivsøns Formynderskab.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom Diderich Strube for os underdanigste klageligen hafver ladet andrage, at hand af hans stifsøns formynder ofver iiles, udi det at nu af hannem i disse onde tiider søges forsichring for bemelte barns wergemaal, uanseet at hand erbiuder sig, saa meget for bemelte wergemaal at ville gifve dem til forsichring af dend tilkrauf, som hand hos os oc croenen hafver at fordre, saavit som dend øfrige part af hans huus oc gaard ey kand tilstreches, erbiudendis sig derforuden self at ville underholde bemelte sin stifsøn oc hannem tilbørligen lade optuchte under ober formynderens her udi staden tilbørlig inspection, for hvilchet hand oc saa aarligen vil giørc tilbørlig rigtighed oc regenskab for samme vergemaals administration, da paa det at bemelte supplicant nogenledes kand hielpes oc dend u-myndige kand wære uden skade, hafver i saadan anordning derom at giøre, at bemelte Dirich Strube bevilges, bemelte sin stifsøn til sig at tage oc hannem saaledes opføde lade oc hans formue effter egen erbiudelse forsvarligen administrere, som oberformynderen det tilbørligt oc forsvarligt uden barnets skade eragte kand. Dermed etc. Hafniæ 15 octobris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 488.

V s.666

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 15:49:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top