eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 662-663
Nummer: 1669


<-Forrige . Indhold . Næste->

1669.

1 Okt. 1659.

Om Biskop Svanes Betaling af Kronens Gæld til Hans Pedersen Klein.

Til rendtemesterne.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelig Hans Pederssen Klein, indwaaner i wor kiøbstæd Kiøbenhafn, tilforne hafver bekommet wores naadigste indwiisning udi nogle toldstæder udi vort rige Norge effter vores hannem derpaa gifne skriftlig assignationers widere formelding, oc efftersom samme assignationer ey deris fremgang haft hafver, formedelst toldstædernis middel af vores stadtholder der sammesteds til adskillig anden vor oc croenens tieniste i denne krigstiid skal wære optaget oc udgifvet, da hafver wi forskrefne Hans Pederssen Klein efter hans underdanigste ansøgning oc begiering tilbørlig rendte af begge hofvedstoelene fra assignationernes dato naadigst bevilged, indtil hand betald vorder. Thi bede wi eder oc naadigst ville, at i det oc saaledes til dend ende paa assignationerne antegner. Desligeste efftersom wi samme tiid naadigst hafver bevilget os elskelig, hæderlig oc høylærd doctor Hans Svane, superintendent ofver Siællands stifft, jordegoeds i Roskild oc Svenstrup lehn for dend eene af bemelte tvende assignationers summa, nemblig dend paa femb tussende oc førgetiuge rixdr. 3 ort 8 Sk. liudendes effter vores til eder udgangne naadigste befalings indhold, oc bispen derimod Hans Pederssen Klein for samme summa hafver at fornøye, da bede wi eder etc., at i for-

V s.662

bemelte assignation paa de 5040 rdr. 3 ort 8 Sk. imod hvis goeds, forskrefne d. Hans Svane derfore underdanigst hafver begieret oc ladet beregne, lader conferere oc liqvidere, saa det eene kand gaa lige op imod det andet. Dermed etc. Hafniæ 1 octobris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 468-69.

V s.663

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 11:27:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top