eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1636

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 652
Nummer: 1636


<-Forrige . Indhold . Næste->

1636.

22 Avg. 1659.

Om Tilsyn med Kongens Drabanter.

Til Johan Christoph v. Cørbitz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi fornemmer, at en part af wores drabantere sig iche alleniste meget u-billig udi deris opvartning anstiller, mens end oc saa derforuden ichun ringe agter deres førers commando, ey heller gifver hannem den respect, som wedbør, thi bede wi dig etc., at du lader drabanterne forsamle, slig deris u-beskedenhed dennem forholder oc derhos alwaarligen dennem formaner oc strengeligen derofver holder, at en hver sig baade udi sin tieniste oc imod føreren flittig, fienlig oc beskeedentlig anstiller oc udi alt det, som paa wore wegne eller effter dine ordre forskreffne fører dennem befaler, at findes hannem hørig oc lydig, med ingen u-beqvems ord hannem begegne, saa fremt dend, som herimod giør oc det hannem ofverbevises, iche strax paa timen vil miste sin tieniste oc hvis hannem kand restere, men oc derforuden straffes som wedbør. Dermed etc. Hafniæ 22 augusti 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 389-90.

V s.652

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 08:00:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top