eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.163

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 86
Nummer: 163


<-Forrige . Indhold . Næste->

163.

12 Juli 1625.

Der maa beskikkes en Kapellan ved den tydske Kirke.

Til docter Hans Reisener.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Vider, att effthersom sognefolken thil den thyske kirke vdj Kiøbenhaffn vnderdanigst ehre begierendis en ved naffn magister Johan Stenmand thill deris capellan ad ville kalle, effthersom i des leilighed aff denne her vdj indlagde deris vnderdanigste supplication ydermere vittløfftigen haffuer ad ehrfare, huilken deris vnderdanigst begiering vij naadigst haffuer beuilgitt, efftherdj de dennem beklager en præst icke samme thieniste kand bethienne, bede vij eder och ville, att saa frembt forskreffne magister Johan Stenmand aff eder døgthigh befindis, i da hannom thiil den thydske præstis capellan ordinerer, efftherdj vij forfarer, ad almuen sigh daglig thil samme thydske kirke formerer, och de sigh vnderdanigst ehrbyder hannom selff ad lønne och vnderholle och vdj denne skrøbelige thid saadantt dogh billigt ehr. Der med etc. Anduorskouff den 12 julij anno 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 77.

V s.86

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top