eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.162

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 85
Nummer: 162


<-Forrige . Indhold . Næste->

162.

6 Juli 1625.

Hospitalet skal udrede 500 Daler til Løskøbelse af Fanger i Algier.

Til hospitalitt vdj Kiøbenhaffn.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Vider, att epthersom vi naadigst komme vdj forfaring hundrede danske och norske fanger vdi Argers att vere fangne, thill huis ransonering och vdløselse vij voris naadigste missiver om collect offuer begge rigerne haffuer laditt vdgaae, och efftherdj vij ehrfarer saadann collect iche nochsom ad kunde thil strecke thill forskreffne fangers vdløselse, bede vij eder och naadigst ville, attj aff hospitals forraad 500 speciedaler thill forskreffne fangers ransonering contribuerer, och attj forskreffne penge thill oss elskelige, hæderlig och høylærd mand Dr. Hans Reysener, superintendent offuer Selands stifftt, strax fremsender, som dem siden thill fangernis fremtarff skall anvende effther den ordinantz, hannom derpaa giffuen ehr. Dermed etc. Anduorskouff den 6 julij anno 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 74.

V s.85

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top