eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1578

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 634
Nummer: 1578


<-Forrige . Indhold . Næste->

1578.

24 Juni 1659.

Om Udvisning af Træer i Amager Lund til Bagere, Bryggere oc andre.

Til Johan Christoph von Cørbitz.

F. 3tius. Wor gunst tilforn. Efftersom wi naadigst hafver tillat oc bevilget, at een deel eeger udi Amager lund er blefven udwiist oc afmerchet, nemblig 120 træer, store oc smaa, til de betrengte bagere oc wores egen fornødenhed, som skulde sønderslaaes, udi lang wed hugges oc siden udi faufne opsettes effter wores forrige derom udgangne missive, men eftersom erfares, derpaa alt for stor bekostning opgaar, til med langsom kand fortdrifves, hafver wi for raadsomt befunden, træer, som endnu effterstaar, af de udmerchede 96 støcher blifver forundt oc afhendt, saasom de staar oc woxer, til bagere, bryggere oc andre betrengte effter dend taxt, som paa hvert træ skal blifve anskrefven, da bede wi dig etc., at du hafver flittig indseende med, at træernes werd effter en avenant saaledes blifver taxerede, at dend summa, wi tilforne hafde formoedet af faufne weed at opsette, os ubeskaared af træernes taxering blifver gifvet, efter hvilchen taxering baggere, bryggere oc andre betrengte træerne skal niude oc siden self lade felde, sønderslaa oc paa egen bekostning hiemføre, naar de effter taxering pengene til wores kiøchenskrifver hafver erlagt. Dermed etc. Hafniæ 24 junij 1659.

Til Peder Pedersen, borgemester.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig oc naadigst wille, at du ordinerer nogle, som tillige med wores hofkiøchenskrifver Hans Oelsen kand taxere de træer, som udi Amager lund er udwiist til bagere oc bryggere her i byen oc paa Christianshafn oc iche endnu er feldet, effter vores naadigste derom til wores hofmarskalch os elskelig Johan Christoph von Cørbitz etc. udgifne befahling, desligeste at du nogen ordinerer, som kand hafve tilbørlig indseende, at ingen videre træer eller greene blifve hugget end de, som udwiist ere. Dermed etc. Hafniæ 24 junij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 277-78.

V s.634

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 1 11:50:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top