eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1575

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 630-631
Nummer: 1575


<-Forrige . Indhold . Næste->

1575.

12 Juni 1659.

Om Udvisning af Brænde til Bagerne.

Til Johan Christoph von Cørbitz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi kommer udi erfaring, at der skaf wære stor mangel for brende weed hos bagerne her udi byen saawelsom paa Christianshafn, saa bede wi dig etc., at du udi os elskelig borgemester Peder Pedersens eller hans fuldmegtiges nerwerelse saawelsom ridefogdens oc skoufriderens lader udwiise et hundrede træer til wores kiøchenskrifver Hans Ollufsen, som samme træer siden kand med nogle Møens bønder, som os elskelig Peiter Reetz etc. dertil wil forordne, lade hugge, skoufve oc med de tienligste oc dygtigste greene i fafn sette hver windter kløfvet eller af greenene 3 allen lang, oc samme wed selge, efftersom weeden kand tilstreche, til hver bager tov eller trei fafne, hver fafn for 12 rixdr., oc ellers til ingen anden, hvem det oc were maa; af hvilche penge skal bekostes først til hver bunde om ugen at underholdes med 5 Mk., for det andet hvis krud, som til knobene at sprenge, som iche ellers kand sønderslaaes, behøfves. Resten hafver forskrefne kiøchenskrifver til wores hofspisnings wedligeholdelse at annamme, udgifve oc sig til

V s.630

widere regnskab at føre. Jernwegger, hamrer oc toe sauger, som dertil behøfvis, er wores rendtemestere naadigst anbefalet at schaffe, oc skal hver af borgerne, som wed bekommer, det self lade indhendte. Iligemaader hafver du oc at lade udwiise udi forbemelte personers nerwerelse 20 træer til wores hofstats fornødenhed, som wed forskrefne middel oc skal hugges oc sønderslaaes. Dermed etc. Hafniæ 12 junij 1659.

Til borgemester Peder Pedersen.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi etc., at der skal wære stor mangel for brende wed hos bagerne her udi byen saavelsom paa Christianshafn, saa hafver wi naadigst anbefalet os elskelig Johan Christoph von Cørbitz, wores hofmarskalch etc., udi din eller din fuldmegtigis nerwerelse saavelsom ridefogdens oc skoufriderens at lade udwiise jt hundrede træer, som siden skal settes udi fafne, hver kløfning eller green 3 alne lang, oc til bagerne selges, hver fafn for 12 rdr., oc derforuden at lade udwiise 20 træer til vores hofstads fornødenhed. Hvilchet wi dig til effterretning wille wide lade. Dermed. Hafniæ 12 junij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 262-63.

V s.631

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 1 11:11:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top