eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.157

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 83-84
Nummer: 157


<-Forrige . Indhold . Næste->

157.

21 Maj 1625.

Borgerne opfordres til at sælge Salt i Landet, da Kongen har opgivet sit spanske Saltkompagni.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Vider, at epthersom høystbemelte Kongelig Mayestet naadigst haffuer opgiffued de spanske saltt compagnier, vdj Halland och Blegind funderede vare, och vij effther

V s.83

naagle oss elskelige Danmarkis rigis raads angiffuende och begiering gierne saae, ad andre kunde vide den leilighed och sigh bethiden der heden med saltt att begiffue, paa dett ad induonerne dersammestedtz ey skulle lide naagen mangell paa saltt, da bede vij eder och naadigst ville, attj dette voris breff lader der vdj byen forkynde, paa dett ad borgerskabitt der aff byen eller andre, som selff saltt fra Spannienn eller Franckrige haffuer laditt hente med deris egne skibe, dett kunde lade der heden føre, dog att de dett selger och affhender for den taxtt och verd, som billigtt kand vere, efftersom de ville andsuare. Dermed etc. Frederixborg den 21 maij anno 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 60.

V s.84

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top