eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1569

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 628-629
Nummer: 1569


<-Forrige . Indhold . Næste->

1569.

2 Juni 1659.

Om Hvervning og Presning af Søfolk.

Til Jørgen Rafn oc Mads Madsen.

Wores naadigste willie oc befaling er, at os elskelig Jørgen Rafn, indwaaner udi wor kiøbstæd Kiøbenhafn, oc wores skibs capit. Mads Madsen strax werber saa mange baadsfolch, som de meest bekomme kand, til de schibes udrystning, som nu til reedes, med forsichring, at de maa beholde alt, hvis de bekomme kand. Skrefvet etc. Hafniæ 2 junij 1659.

Til Claus Rafn, Jørgen Biørnsen oc fleere.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig oc naadigst wille, at du med ald fliid strax lader præsse alt det søefaren folch (Hollenderne undtagen), som her udi byen findes, iche alleniste udi byen, mens endoc paa schiberummene, som her ere beliggendes, oc dennem efter haanden paa wores holm lader indføre. [Oc paa det alting der med kand hafve des bedre fremgang, hafver wi befalet os elskelig Hans Skach etc., at hand dig med fornøden soldater schulle undsette; tagendes ingen forsømmelse her udinden, efftersom os derpaa største magt anliggendes er]. Dermed etc. Hafniæ 2 junij 1659.

Ligesaadan befaling fich Jørgen Biørnsen, noch Ingwold Carstensen om Christianshafn, mens dette imellum disse teign [ ] blef udelugt.

Til Hans Skach.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede etc., at du lader wores byefoget Claus Rafn paa ansøgning følgagtig wære fornøden soldater til at præsse skibsfolch med til de schibe, som til det forehafvende tog udrystes skal. Dermed etc. Hafniæ 2 junij 1659.

Til Johan Christoph von Cørbitz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede etc., at du strax lader her indsamle alle de søefaren folch paa wort land Amager oc siden paa Bremmerholm indlefvere til de skibes udrystning, som nu udreedes skal, til hvilchen ende dig fornøden ryttere skal forordnis; tagendes derudinden ingen forsømmelse, efftersom det os høyeste magt paaliggendes er. Dermed. Hafniæ 2 junij 1659.

Til Adolf Fux.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede etc., at du med ald fliid strax lader præsse ald det søefaren folch, Hollenderne undertagen,

V s.628

som findes paa Christianshafn, oc dennem efter haanden paa Bremmerholm lader indlefvere. Dermed etc. Hafniæ 2 junij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 246-48.

V s.629

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 1 09:04:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top