eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1562

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 625-626
Nummer: 1562


<-Forrige . Indhold . Næste->

1562.

30 Maj 1659.

Om Boldhusets Reparation.

Til Albret Mathiesen, bygmester.

Wores naadigste willie oc befaling er, at wores bygmester Albertus med forderligste lader reparere hvis brøstfeldig[hed], som efter hans ofvergifne besigtelses formelding findes paa wort Boldhuus oc hosliggende gaard, i synderlighed paa taget oc ruderne, saa oc lade rense oc hvid giøre kiellerne under fornefnte Boldhuus, efftersom wi dennem strax wille lade bruge. Oc efftersom der skal befindes megen u-reenlighed oc wedske udi kielleren under tverhuset udi gaarden wed Boldhuset, som skal lade sig ansee at komme fra Sophia afgangne Johan de Clergs secret nest op til, hafver fornefnte wores bygmester iligemaade behøfvige handtwerchs folch til sig at tage oc detz leylighed med fliid lade besigtige, oc dersom befindes, aarsagen til slig u-reenhed at wære dend, som forbemelt er, da paa vores wegne fornefnte de Clergs enche sligt at tilkiende gifue oc advare, at hun strax ufortøfvet samme secret lader bort tage eller oc saa langt fra

V s.625

muren oc fundamented bortflytter, saa det hereffter kand wære wor gaard uden skade oc u-lempe. Hafniæ 30 maij 1659.

Til Peiter Reetz.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wi tilskiche eder herhos dend besigtelse, som er giort paa wores Boldhuus oc hosliggende gaard, hvad brøstfeldighed der findes, thi bede wi eder etc., at i sligt effter haanden, i synderlighed hvad renderne oc taget angaar, wed ankommende middel af proviant eller andre ware lader reparere oc dermed handtwerchs folchene fornøyer. Dermed etc. Hafniæ 30 maj 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 237-38.

V s.626

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 17:05:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top