eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1555

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 623-624
Nummer: 1555


<-Forrige . Indhold . Næste->

1555.

23 Maj 1659.

Om Taxationen til Befæstningen.

Til stenderne i Kiøbenhafn, nemblig Steen Brahe, Jørgen Reedz med fleere.

F. 3tius. Eftersom festningens arbeide til felleds defension nødwendig oc u-forbigiengelig behøfves, oc dend eene stand sig paa dend anden beraaber, da paa det enlighed saavel der udi som udi indquarteringen udi begge deele kand holdes (helst for dennem, som gaarde her udi staden hafver), naar behøfves, bede wi eder oc naadigst wille, at i paa adelens weigne, som gaarde eller fri residencer her i byen hafver, tillige med de andre stenders deputerede eder beraadslager, ved hvad middel endten wed gaardenes taxering eller i andre maader enlighed, som forskrefvet staar, paa begge deele kand treffes, oc det samtlig under eders hender gifver beskrefvet oc udi wores cancelie til videre efterretning indskicher. Vi hafver oc naadigst anbefalet rector oc professores herpaa universitetetz wegne, bispen paa ministerij wegne oc Jørgen Reidser, Morten Laursen paa wore betiendters wegne, desligeste ocsaa borgemestere oc raad, nogle af deris middel med eder at lade conferere oc til endelighed giøre; dereffter i eder kand wide at rette. Befalendes etc. Hafniæ 23 maij 1659.

V s.623

Ligesaadan bref fich Jørgen Reydzer oc Morten Larsen paa de kongelige tienneris weigne, mutatis mutandis. Noch rector oc professores paa universitetets vegne. D. Hans Svane paa ministerij wegne. Noch borgemestere oc raad at forordne nogle af deris middel, som paa deris oc meenige borgerskabets wegne med de andre stenders deputerede dennem beraadslager. Item borgemestere oc raad paa Christianshafn.

Sæl. Tegn. XXXV. 227.

V s.624

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 1 07:51:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top