eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.155

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 80
Nummer: 155


<-Forrige . Indhold . Næste->

155.

8 Maj 1625.

De Adelspersoner, der have overfaldet Vægterne, skulle holdes fængslede.

Til her cantzeller.

C. 4tus. Helse eder oss elskelige Christen Fris thil Kragerup, ridder etc. Vider, att effthersom oss fordragis, huorledis wagthen der vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn om natter thide thitt och offthe aff adels personer skall offuerfaldis paa gaderne och ilde tracteris, da paa dett saadant vdj voris frauerelse och imidler thid vij ehre vde her aff rigitt sampt huis andre wleiligheder, der aff kand foraarsagis, mue affstillis och forrekommis, da bede vij eder saa och nu hermed naadigst befalle, att i, naar saadanne thilfelde och groffue excesser skeer och deroffuer for eder beklagis, att i da aff samme adels personer handen thager att forbliffue vdj deris logementer indeliggendis thill saa lenge vij derpaa naadigst kunde kiende. Skreffuitt Frederixborgh den 8 maij 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 53.

V s.80

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top