eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1548

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 621
Nummer: 1548


<-Forrige . Indhold . Næste->

1548.

14 Maj 1659.

Kongen pantsætter Jens og Hans Sørensens Gods paa Amager for deres Forstrækning til Garnisonens Underhold.

Til Johan Christoph von Cørbitz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi til os elskelig Jens Sørensen og Hans Søfrensen etc. samt deris medconsorter imod forstrechning til guarnisonens underholding der sammesteds hafver i pandt sat effterskrefne wore oc croenens gaarde oc goeds, som effterskrefne paaboer oc i brug hafver. Nemblig: Amagerland, Sundbye Østre: Giertrud Tord Olsen, Hans Andersen, Hans Madsen, Peder Olsen, Michel Olsen, Svend Nielsen, Jørgen Hansen, Hans Nielsen, g. Niels Hansen, Anders Christensen, Niels Olsen, Cornelius Egbretsen oc Anders Nielsen, Peder Olsen oc Christen Pedersen, Michel Andersen, Christen Skredder, Hans Nielsen i Castrup, Anders Thewes. Thi bede wi dig etc., at du forskrefne Jens Sørensen oc Hans Sørensen sampt deris medconsorter samme goeds lader bekomme oc følgagtig wære med des herlighed, landgilde oc ald anden rettighed efter det pandtebrefs ydermeere indhold oc forklaring, som wi dennem derpaa naadigst gifvet hafver; til hvilchen ende du bønderne paa goedzet boendes hafver at tilholde, at de sig dereffter, indtil det igien indløst worder, retter oc forholder, saa oc derhos dend anordning giøre, at u-willige mend til tinge worder opkrefvede, som di pandtsatte gaarde oc goeds med tilliggende skoufve kand siufne oc besigtige, hvorledes de befindes oc dermed beskaffed er, saa oc at taxere, hvor mange svin paa skoufvene kand fædes, naar olden er, oc effter des befindelse samme besigtelse paa tilbørlige stæder, som di wille ansvare oc bekiendt wære, fra dennem at gifve beskrefven oc bemelte Jens Sørensen oc Hans Sørensen sampt deris medconsorter dereffter at tilstilles. Dermed etc. Hafniæ 14 maij 1659.

Ligesaadan bref fich forskrefne Johan Christoph von Cørbitz, anlangende effterskrefne goeds paa bemelte Amagerland, som borgemester Hans Sørensen ald eene bekommer, nemblig: Amagerland, Sundbye Westre: Lars Søfrensen oc Niels Hansen, Hans Larsen, Lars Ibsen, Frans Michelsen, Hans Larsen, bunde, Aage Pedersen, Niels Ibsen, Anders Olsen, Børge Tostesen, Hans Søfrensen, Søren Rasmusen oc Aage Pedersen, Michel Knudsen, Anders Nielsen.

Sæl. Tegn. XXXV. 211-13.

V s.621

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 19:40:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top