eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1534

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 615-616
Nummer: 1534


<-Forrige . Indhold . Næste->

1534.

27 April 1659.

Om Tilvejebringelse af Midler til Garnisonens Underhold.

Til Kiøbenhafns borgerskab tillige med de andre stender.

F. 3. Helse eder os elskelig borgemestere oc raad sampt meenige borgerskab her udi wor kiøbstæd Kiøbenhafn ewindelig med Gud oc wor naade. Efftersom eder alle oc en hver wel bekiendt er,

V s.615

hvor fornøden guarnisonen til alles conservation her udi byen eragtes oc vi til dends underholding i denne besverlige tiid ringe eller ingen middel wiide, med mindre wi assisteris oc hielpes af wore troe undersaatter, saa bede wi eder oc naadigst begiere, at i wed eders fuldmegtige tilligemed de andre stender her udi staden delibererer oc ofverweyer, wed hvad middel fornefnte guarnison til hest oc foeds kand worde underholdet, effter at de 5 maaneders udlofvede forstrechning ophøre. Oc efftersom det en hvers welstand saavelsom det gemeene beste i sær angaar, tvifler vi iche paa, at en hver sig ioe dertil goedvillig lader finde, hvorimod wi saadan eders welwillighed med kongelig gunst oc naade wil erkiende. Gifvet etc. Hafniæ 27 april 1659.

Ligesaadan bref udgich til meenige adelstanden, som nu her i byen tilstæde er.

Noch borgemestere oc raad pca Christianshafn. Item rectori, superintendent oc professores udi Kiøbenhafns accademiæ, saavelsom sognepr. oc meenige clerici herudi staden. Noch til alle Hans Maj. tiennere oc hofbetiendte, af hvad stand oc condition de wære kand.

Sæl. Tegn. XXXV. 178-79.

V s.616

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 18:25:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top