eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1526

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 612-613
Nummer: 1526


<-Forrige . Indhold . Næste->

1526.

13 April 1659.

Om Arbejde paa Fæstningsværkerne.

Befaling til adelen, høylærde oc kongelige tienner.

F. 3. Helse eder alle wore kiere oc troe undersaatter af adel, saa mange som her udi staden boesat ere oc gaarde hafver. Efftersom wi nødigt oc raadsomt eragter, paa verchernes oc woldenes reparering her omkring staden at lade arbeide oc det en hvers conservation særdelis angaar, hvorfore wi naadigst hafver anbefalet, en rigtig taxt ofver alle indwaanerne her udi staden at lade forfatte, hvor mange personer en hver om ugen paa voldarbeidet kand oc bør at holde, naar fornøden giøres, da paa det aldting kand gaaes des rigtigere til, oc ingen sig derofver skal hafve at besværge, bede wi eder, at i, saa mange som gaarde eller residentzer her udi staden hafver, lader eders fuldmegtige møede tilstæde, naar samme taxering foretages, til at hafve indseende, at dermed tilbørlig omgaaes. Gifvet etc. Hafniæ 13 april 1659.

Ligesaadan bref udgich til de kongelig betiendte, noch rector oc professores.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Eftersom wi for nødigt oc raadsomt eragter, paa wercherne oc voldene her omkring staden at lade arbeide, oc det en hvers egen conservation særdelis angaar, da bede wi eder oc naadigst wille, at i lader forfatte en rigtig taxt ofver alle indwaanerne her udi staden, hvor mange personer en hver om ugen paa woldarbeide kand oc bør at holde, naar fornøden giøres. Oc paa det at alting kand gaa des rigtigere til, oc ingen sig derofver skal hafve at besværge, da hafver vi naadigst anbefalet de andre stænder, som gaarde oc residentzer her i staden hafver, at lade deris fuldmegtige ocsaa møede

V s.612

tilstæde, naar samme taxering foretages, til at hafve indseende, at dermed tilbørlig omgaaes. Dermed etc. Hafniæ 13 april 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 150-51.

V s.613

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 17:59:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top