eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1512

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 607-608
Nummer: 1512


<-Forrige . Indhold . Næste->

1512.

21 Marts 1659.

Om Tilsyn ved Toldboden.

Til Michel Langemach.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig oc naadigst wille, at du wed inspecteuren oc hands underhafvende betiendte hafver flittig indseende wed Toldboeden, at ingen skibe, skuder eller baade oc des indehafvende folch ud eller ind passere, wære sig høy eller lauge, uden de wores eget pass fremwiser, saa oc alle personers nafne, hvor hen de vil, eller hvorfra de kommer, saawelsom oc hvad de til lading indehafver, wed dag oc dato at specificere oc optegne, desligeste om schipperen sampt inde hafvende schibs folchs nafn oc hiem flittig at inquirere oc til bogs føre. hvor af du os dagligen en specificerede

V s.607

rulle hafver at ofvergifve lade. Oc efftersom captein paa wores skib Trefoldighed wed bommen liggendes hafver hafft nøgellen til bommen at op oc tilluche oc hand sig nu paa andre stæder skal begifve, da hafver du samme nøgel til dig at annamme oc dermed igien at lade op oc tilluche, som forsvarligt er. Wi wille ey heller, at nogen privat skiberum, skuder, ferger eller baader sig maa understaa, ind eller ud at løbe, uden de, som før er rørt, paa schib, goeds oc folch specificere, wores pass fremwiser. Dersom nogen derimod handler eller giør, da dennem paa schib oc goedses confiscation anholde oc med retten widere at tiltale. Saa er wores naadigste willie, at alle ankommende skiberum, ferger eller baade sig sammesteds, før end de paa andre stæder maa anlegge, noget af des indehafvende vare, hvem det oc tilhøre maa, losse eller udkomme lade, hvilchet oc tilbørlig skal visiteres oc derpaa en rigtig specification ofverlefveris effter visitation. Desligeste oc folchene tilholder de stæder, hvor fienden er, hafver(!) strax, oc saa snart ancheret udi grunde eller med baade anlagt er, paa Slotted sig at begifve, førend de nogen anden steds maa komme. Dermed etc. Hafniæ 21 martj 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 117-18.

V s.608

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 16:23:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top