eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1505

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 604-605
Nummer: 1505


<-Forrige . Indhold . Næste->

1505.

15 Marts 1659.

Forbud mod at hente Ved paa Amager.

Til Adolph Fux.

Wi bede dig oc naadigst wille, at du giører dend anordning, at effter dette vort brefs datum aldelis ingen wogne, wære sig endten wores egne eller hvem de oc monne tilhøre, til Amager om wed at afhendte udkommer, med mindre en hver, som i saa maader, som forskrefvit staar, at udkomme begierer, wores hofmarskalchs zedel hafver at fremwise, hvilchen zedel, ogsaa naar wognene kommer tilbage, igien hos wagten skal aflegges oc hver afften bemelte wores hofmarskalch igien tilstilles. Men dersom imod forhaabning nogen wogen skulle udkomme oc med veed, uden bemelte vores hofmarskalchs zedel wed wagten, som forskrefvet staar, at aflegge, indkomme, da hafver du, af en hver, som i saa maader fremkommer, jt eller toe støcher træ til dig at tage oc det øfrige hid til slotted wed musqueterer at opskiche lade. Dermed. Hafniæ 15 martj 1659.

Til Johan Christoph von Cørbitz.

F. 3. Eftersom ærfares, at der udi lunden paa Amager ichun skal findes gandske faa træer, da paa det wi iche self skal fattes jldebrand til vores egen sampt bagerset oc brøgersetz nødtørfft, hafver

V s.604

wi gifven befaling til os elskelig general major Fux, at ingen wogne hereffter skal udkomme paa Amager effter ildebrand, hverchen wores egne eller nogen andens, hvem de oc tilhøre maa, med mindre en hver wogn, effter hand igien af skoufven indkommer, kand fremwise sin zeddel af dig underskrefven, som di oc udi porten hafver at ofverlefvere, oc officererne, som wagten sammesteds hafuer, dig hver afften skal tilstille. Oc paa det at du kand viide, hvem du skalt lade udpassere, da er hermed wores alvorlige befaling, at du ingen zeddeler uden paa vores egne wogne, som her skal age weed til Slotted, Provianthuset oc Brøgerset, skal udgifve, desligeste til os elskelig fru Cathrine Sehested paa it træ, fru Anne Margrete von Gotzen et træ, dig self it træ, Lauge Bech til Førslef gaard toe træer, til at støbe lius wed for hofstaten toe træer, d. Bülch en knub eller rod knupel, som endnu tilbage ligger, mag. Bremer it træ, hofkiøchenskrifveren et træ, til 2 læs greene for schoufrideren oc toe læs greene for vores lif karl Friderich, oc dersom nogen widere skulle hafve at prætendere paa zeddeler, som dennem endnu kunde sammesteds restere oc dem assignerit er, hafver du dennem til os sielfver at forvise, anseende ingen videre treer af lunden kand mistes. Befalendes etc. Hafniæ 15 martj 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 105-06.

V s.605

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 15:45:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top