eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.149

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 78
Nummer: 149


<-Forrige . Indhold . Næste->

149.

29 el. 30 April 1625.

Hr. Christian Fris skal i Kongens Fraværelse have Tilsyn med Staden.

Til cantzeller her Christen Fris. Fich befalling att haffue opseende med Kiøbenhaffns bye.

C. 4tus. Helse eder oss elskelige her Christen Fris thill Kragerup, ridder, vor throe mand, cantzeller, raad och befallingsmand vdj S. Knuds closter vdj vor kiøbsted Odensee, kierligen med Gud och vor naade. Vider, att epthersom vij for høye och vigtige aarsager skyld nu ere thilsinds vdj egen person att begiffue oss her vdaff rigett med en anseenlige krixmagtt vore elskelige kiere religions och blodsforuandte och anhørige vdj dett Romerske rige vdj deris betrengte och farlige thilstand thill vndsettningh (mere findes ikke).

Sæl. Tegn. XXIII. 46.

V s.78

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top